BWMeter קראק היא תוכנית אור יחסית, כי לא צריך כמו אחסון הרבה יותר מאשר התוכנית הממוצעת בסעיף תוכנה ברשת. זוהי תוכנה מאוד בשימוש נרחב במדינות כמו הודו, בנגלדש, וארצות הברית. זה עושה את זה ...