Advanced SystemCare 12.1.1.213 הוא יישום אופטימיזציה שבו אתה יכול לנקות ולתקן את המחשב שלך, כך שהוא פועל כמו חדש. Advanced SystemCare 12.1.1.213 קראק ניתן להשתמש במאפיין ניקוי Windows לשפר את הפונקציונליות שלה כדי לסרוק את ...