ה- FinePrint 9.36 Crack כולל מידע אחר שאינו נכלל בגוף הרשומה, אך גם בהערות שוליים או מסמך או תנאי חוזה, גילויים. כאשר נכנסים להסדר קריאה והבנה של הדפוס הקנס הוא חיוני. זה...